PRESENTACIÓ

28, 29 i 30 de juny de 2019
Granja-escola i EcoCentre Les Obagues


Els obradors compartits són infraestructures locals per a transformar aliments amb l’objectiu de posar-los al mercat amb registre sanitari. Representen una eina molt potent de dinamització socioeconòmica dels territoris, posant en valor la pagesia i ramaderia local, donant oportunitats d’autoocupació a les persones que els habiten i fomentant un sistema alimentari just i sostenible social i mediambientalment.

El Curs d’obradors compartits sorgeix al País Valencià de la mà de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, després d’una intensa recerca i la publicació d’un manual sobre el tema. Després de diverses edicions al sud del país, el curs arriba finalment a Catalunya, amb les mateixes formadores, el mateix contingut i la mateixa il·lusió.

Al nord dels Països Catalans, l’interès pels obradors compartits apareix una mica més tard, és quelcom força recent. Amb la crisi econòmica fomentada pel capitalisme, es produeix un auge de productores primàries que necessiten transformar les seves matèries primeres per donar-hi valor afegit, de persones que volen fer-se elaboradores com a sortida professional i de l’interès i consciència de les formes jurídiques vinculades a l’economia social i solidària com les més idònies per construir alternatives al que ha provocat aquesta crisi. Però aquí no hi ha tradició d’obradors col·lectius, com sí que passa en altres països com França. I cal començar quasi de zero. A Catalunya actualment hi ha, que sapiguem, tres obradors municipals compartits: el VEAMAT (Tagamanent), l’Espai Cuina (Conca de Barberà) i el FoodLab (Riudellots de la Selva). I només coneixem l’obrador de Tres Cadires (Arbeca) com a obrador compartit privat que es reivindiqui com a tal. I tots han aparegut durant els últims anys.

En petita producció, que no requereix d’un obrador de forma diària, no té sentit disposar d’un obrador privat. Tot al contrari: compartir-lo implica rebaixar costos d’espais, equipaments i subministres i ser més eficients i guanyar hores per a fer altres tasques més rendibles o de cures. I encara molt més, ja que la col·lectivització també permet obrir el gran ventall de possibilitats de treball en xarxa que se’n deriven: tornalloms creuats, nous productes conjunts, estratègies de comercialització conjunta…

El curs, de 21 hores de durada, és totalment gratuït i es realitzarà durant tres dies seguits (28, 29 i 30 de juny), a raó de 7 hores al dia. El primer dia i part del segon, en el bloc de viabilitat tècnica, s’aprendran els conceptes i potencialitats dels obradors col·lectius, el seu marc normatiu i tots els aspectes de seguretat alimentària que cal tenir en compte. La resta del segon dia i el tercer dia, en el bloc de viabilitat socioeconòmica, s’entrarà en la resta de facetes necessàries per poder tirar endavant un projecte d’aquesta mena: la definició del nostre obrador col·lectiu, com el farem viable i sostenible econòmica, social i mediambientalment, i sota quina forma jurídica i organitzativa el tirarem endavant i en gestionarem el dia a dia. En aquest últim apartat veurem les potencialitats del cooperativisme com a forma jurídica per la gestió d’aquests obradors i també per als projectes que vegin en els obradors compartits una oportunitat de consolidació, creixement, diversificació o evolució.

Al finalitzar el curs, les persones assistents tindran totes les claus per encarar la creació i gestió d’un obrador compartit. Hauran perdut la por a la burocràcia que suposa, que no és més que en un obrador privat, hauran après a estudiar-ne la viabilitat en tots els sentits, i coneixeran les potencialitats d’aquesta eina de transformació alimentària que és també palanca de transformació social al món rural.

Aquest curs està destinat a totes aquelles persones, del sector públic o privat, que s’estiguin plantejant tirar endavant o participar d’un obrador col·lectiu. També és molt interessant per a dinamitzadores locals agroecològiques i cooperatives o entitats de desenvolupament local.


Objectius
  • Afavorir la creació d’obradors compartits, eines de dinamització socioeconòmica del territori.
  • Dotar a les participants dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar des de l’economia social i solidària d’obradors compartits que siguin viables econòmicament i socialment.
  • Formar a professionals qualificades en el terreny de la transformació alimentària en espais compartits, quelcom que està cada vegada més demandat per part de les organitzacions de l'ESS, les administracions públiques i el teixit associatiu.
  • Seguir potenciant el debat públic i l’auge d’aquests equipaments tan poc desenvolupats al nostre país.