Continguts

Divendres tot el dia i dissabte matí
VIABILITAT TÈCNICA (10 hores, imparteix Marta Feliu)
 • Introducció i presentació
 • Potencialitat dels obradors 
 • Marc normatiu
 • Seguretat alimentària

Dissabte tarda i diumenge matí
VIABILITAT SOCIOECONÒMICA (7 hores, imparteix Raul Beltran)
 • Objectius i identitat
 • Comercialització
 • Recursos i activitats necessàries
 • Previsió econòmica
 • Impactes socioambientals

Diumenge tarda
VIABILITAT SOCIOECONÒMICA (3 hores, imparteix Raul Beltran) 
 • Viabilitat econòmica i finançament (gestió econòmica i fonts de finançament)
 • Formes jurídiques i gestió del projecte
 • Els diferents tipus de cooperativa per la gestió del projecte
 • Tancament.