INSCRIU-TE AL CURS!

PLACES COMPLETES! CURS TANCAT.
 
Totes les places del curs estan completes, les sol·licituds que rebem ara passaran a una llista d'espera per cobrir, si fos el cas, alguna baixa. Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.