17.00
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL
iCal
La primera sessió serà una introducció teòrica a l'economia social i solidària i a la forma cooperativa.