AJUT PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES AGRÀRIES

A qui aplica? Cooperatives agràries dedicades a la transformació i a la comercialització, així com altres entitats associatives agràries.

Període de presentació de sol·licituds: Del 9 d'abril al dia 15 de maig de 2020, inclòs.

Descripció: Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social.

 [ Enllaços d’interès ]
- Enllaç a la prestació.


AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ PER A L’ANY 2020

Descripció: Ajuts per incentivar el desenvolupament d'un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Es convoquen els següents ajuts:
  • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores
  • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries
  • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
  • Diversificació agrària
  • Compensació a les zones amb limitacions naturals
  • Pràctiques agroambientals
  • Agricultura ecològica
  • Ramaderia ecològica
[ Enllaços d’interès ]
- Enllaç a la prestació.


AJUDES PEL SECTOR DEL COMERÇ, MODA I ARTESANIA

A qui aplica? Els beneficiaris seran empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

[ Enllaços d’interès ]
- Enllaç a les ajudes
- Mesures i línies d'ajut disponibles per sectors d'activitat


AJUDES AL SECTOR CULTURAL

A qui aplica? Entitats, empreses i persones treballadores autònomes.

Descripció: El Departament de Cultura ha engegat el Pla de rescat del sector cultural davant la crisi de la COVID-19, que consisteix en tot un seguit de mesures per protegir el teixit cultural i facilitar-ne la represa de l’activitat. Les mesures s’aniran publicant al portal del pla de rescat del sector cultural.

[ Enllaços d’interès ]
- Enllaç al Pla de Rescat al sector cultural


BO SOCIAL ELÈCTRIC PER AUTÒNOMS AFECTATS PER LA CRISI

A qui aplica? Persones treballadores en règim d’autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa del coronavirus o l’hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior.

Descripció: Poden acollir-se al bo social elèctric per obtenir un descompte directe en la seva factura elèctrica d’un 25%.
També podran suspendre o modificar de forma temporal i sense costos els seus contractes (electricitat i gas natural), o bé ajornar el pagament de les factures per pagar-les un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins un període sis mesos.

[ Enllaços d’interès ]
- Enllaç al Bo Social del Ministeri de Transició Ecològica.
- Recull de mesures matèria d’energia.