A nivell municipal, són molts els ajuntaments i dispositius de desenvolupament local que estan anunciant ajudes i mesures concretes. Per a major informació, consulta l’Associació Catalana de Municipis o el la web del teu ens local.

Consell Comarcal del Segrià: subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

-    Municipis: Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.
-    Persones beneficiàries: persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants) o de serveis professionals assimilats al comerç al detall, així com a aquelles que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol
-    Requisit: disminució de la facturació durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, d’un 50 % respecte al mes de juliol de l’any anterior. En cas d’empreses que es varen donar d’alta com a activitat econòmica durant el tercer trimestre de l’any 2019, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 4rt trimestre de l’any 2019 i en el cas d’altes en dates posteriors, es prendrà com a referència la mitjana mensual de la facturació del 1ertrimestre de l’any 2020.
-    Imports de: 2.000 euros per persona beneficiària i de 400 euros per persona titular activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris

Bases dels ajuts


Ajuntament de Torrefarrera: Ajuts extraordinaris de suport a persones aturades o autònoms per cessament o reducció d'activitat a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per la crisi de la COVID-19. Enllaç.