MESURES DE SUPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

A qui aplica? Microempreses, persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l'economia social.

Descripció:

 
 • Capítol IV. Ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Podran cobrir els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat. La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional. Les beneficiàries han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.
 • Capítol V, Línia 1. Impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social. Es dirigeix a entitats que representen les microempreses i les persones treballadores autònomes dels sectors del comerç, l’hosteleria, la cultura i el turisme.
   
[ Enllaços d’interès ]
- Decret 16/2020, capítols IV i V.
Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit del treball i de l’ocupacióFONS COOPERATIU PER L'EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA

Diferents organitzacions de l’ESS catalana han impulsat el fons cooperatiu per l'emergència social i sanitària, amb la voluntat d’obrir una primera convocatòria que doni suport econòmic a 26 iniciatives solidàries que aporten solucions directes a l’emergència i requereixen de recursos per la seva sostenibilitat. El fons s'adreça en una primera fase a projectes que estan treballant els següents àmbits:
 • Alimentació: agroecologia i emergència alimentària
 • Tèxtil: material sociosanitari
 • Cures: atenció a l'emergència
 • Construcció: reparacions domèstiques urgents
 • Tecnologia: impressió digital, desenvolupament, programació

LÍNIA DE PRÉSTECS FIARE AMB GARANTÍA FEI 

Línia de préstecs per a empreses amb impacte social, de fins a 500.000€ i una durada d’entre 12 mesos i 10 anys. A través de l’acord amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI) es pot accedir a la garantia europea EASI, que cobreix fins al 80% de la inversió sense cost addicional per als clients per a operacions de fins a 10 anys. 

IMPULS A COOPERATIVES D’USÀRIES D’HABITATGE

Ajut per a contribuir a l’impuls de cooperatives d’usuàries d’habitatge. La convocatòria té per objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 € destinats a 5 projectes per un valor de 4.000 € a fons perdut.

AJUTS PER A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL

A qui aplica? Entitats sense afany de lucre (associacions, fundacions i cooperatives) del tercer sector ambiental de Catalunya que hagin estat afectades amb una reducció dràstica de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades per la COVID-19.

Període de validesa: Pendent de convocatòria.

Descripció: L'import de l'ajut és un 15% del pressupost estructural de l'entitat de l'any 2019, amb un màxim de 25.000 euros.

Bases de l’ajut


AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE LES EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

A qui aplica? Cooperatives, societats laborals, federacions d’entitats de l'ESS, societats agràries de transformació, empreses d'inserció, centres especials de treball, fundacions, associacions de l’ESS i persones físiques en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes previstes.

Període de validesa: Es poden presentar sol·licitud des del 9 de juny de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, a través del ICF.

Descripció: Línia de garanties del 80% per facilitar l’accés a préstecs per finançar inversions, circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç als ajuts – web ICF
-    Enllaç a les bases


MICROMECENATGE

Goteo posa el servei “Coronazero” de micromecenatge a 0 comissió.

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL 

Programa d’orientació per a que les cooperatives federades puguin fer consultes. La Federació finança l’acompanyament amb la xarxa de cooperatives expertes federades:
 • De fins a 8 hores d’orientació econòmica i laboral, orientades a recolzar les cooperatives en la presa de decisions en aquestes difícils setmanes.
 • De fins a 15 hores d’orientació estratègica, per fer una diagnosi dels nous escenaris, re-dissenyar i actualitzar objectius, models, plans i protocols de gestió, entre molts altres elements. (NOVETAT)
   
Cal contactar a la Federació al telèfon 933188162 o escriure a federacio@cooperativestreball.coop i les persones de l’equip derivaran al Programa d’Orientació COVID-19 si la consulta ho requereix.

[Enllaç al programa: Programa d’Orientació COVID-19]


RECURSOS PER A PERSONES MIGRADES

Guia que recull tot un seguit de mesures destinades a persones migrades en relació a l’emergència sanitària del COVID-19. 

Consulta la guia