FONS PEL COOPERATIVISME CATALÀ

A qui aplica? Cooperatives de Catalunya, federades o que es federin, i sòcies de serveis de Coop57.

Període de validesa: Es podran sol·licitar fins al 30 de juny del 2020, termini que es podrà ampliar en funció del que s'allargui l'estat d'alarma i el confinament ocasionat.

Descripció: Línia de finançament de 2 milions d’euros de Coop57 pel cooperativisme afectat per la crisi sanitària del COVID-19, amb 400.000 euros d’avals que hi destinarà la Fundació Seira. La línia de finançament posa en marxa dos productes financers:
-    Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria
-    Préstec de liquiditat


LÍNIA DE PRÉSTECS FIARE AMB GARANTÍA FEI 

Línia de préstecs per a empreses amb impacte social, de fins a 500.000€ i una durada d’entre 12 mesos i 10 anys. A través de l’acord amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI) es pot accedir a la garantia europea EASI, que cobreix fins al 80% de la inversió sense cost addicional per als clients per a operacions de fins a 10 anys. 

Més informació

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE LES EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

A qui aplica? Cooperatives, societats laborals, federacions d’entitats de l'ESS, societats agràries de transformació, empreses d'inserció, centres especials de treball, fundacions, associacions de l’ESS i persones físiques en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes previstes.

Període de validesa: Es poden presentar sol·licitud des del 9 de juny de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, a través del ICF.

Descripció: Línia de garanties del 80% per facilitar l’accés a préstecs per finançar inversions, circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç als ajuts – web ICF
-    Enllaç a les bases


AJUTS PER A LA CONSTITUCIÓ D’AVALS

A qui aplica? Cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya, i les seves federacions.

Període de validesa: Fins el 31 de desembre de 2020.

Descripció: Subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses per poder formar part de la societat de garantia recíproca com a socis partícips.


MICROMECENATGE

Goteo posa el servei “Coronazero” de micromecenatge a 0 comissió.

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL 

Programa d’orientació per a que les cooperatives federades puguin fer consultes. La Federació finança l’acompanyament amb la xarxa de cooperatives expertes federades:
  • De fins a 8 hores d’orientació econòmica i laboral, orientades a recolzar les cooperatives en la presa de decisions en aquestes difícils setmanes.
  • De fins a 15 hores d’orientació estratègica, per fer una diagnosi dels nous escenaris, re-dissenyar i actualitzar objectius, models, plans i protocols de gestió, entre molts altres elements. (NOVETAT)
     
Cal contactar a la Federació al telèfon 933188162 o escriure a federacio@cooperativestreball.coop i les persones de l’equip derivaran al Programa d’Orientació COVID-19 si la consulta ho requereix.

[Enllaç al programa: Programa d’Orientació COVID-19]


RECURSOS PER A PERSONES MIGRADES

Guia que recull tot un seguit de mesures destinades a persones migrades en relació a l’emergència sanitària del COVID-19. 
Consulta la guia


La següent convocatòria, té per objecte facilitar la regularització de persones treballadores migrades:

Ajuts ACOL, per a que persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social, puguin subscriure un contracte de 12 mesos a jornada completa i rebre formació. Poden accedir-hi entitats sense ànim de lucre amb centre de treball a Catalunya. L'import per un contracte de 12 mesos és de 18.759,96 euros. El termini de sol·licituds és del 12 de novembre fins al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Enllaç a les bases - Enllaç a la sol·licitud