El primer pas del procés formal de constitució és triar el nom de la futura cooperativa, és a dir, la seva denominació social. Aquest nom, triat per les persones sòcies promotores, s'ha de sol·licitar mitjançant el model de sol·licitud i annex de dades específiques normalitzat a través de la Tramitació telemàtica de la sol·licitud del nom de la cooperativa.
 
El nom demanat s'ha d'expressar amb l'afegit "societat cooperativa catalana limitada" o la seva abreviatura (SCOOPL o SCCL). Exemple del format més freqüent de denominació social: EL NOM, SCCL
 
LLOCS DE TRAMITACIÓ: 
Tramitació telemàtica de la sol·licitud del nom de la cooperativa,
aquí.
En cas d’atenció presencial: Registre Territorial de Cooperatives de Lleida - C/ General Britos, 3. 25007 - Lleida.


TERMINIS:
La denominació social queda reservada al Registre Central durant un termini de 12 mesos, a comptar des de la data de la certificació.
Ara bé, transcorreguts 4 mesos des de la data d'emissió del certificat, si no s'ha formalitzat l'escriptura pública de constitució de la cooperativa, la certificació caduca i se n’ha de demanar la pròrroga al Registre Central.


COST: 15,25€