VOLEU COMENÇAR UN PROJECTE COOPERATIU?
 

Des de Ponent Coopera oferim acompanyament i assessorament gratuït per a impulsar el teu projecte d’emprenedoria social i facilitem l’accés a recursos i formacions a persones que tinguin projectes en aquest àmbit o que vulguin impulsar-ne de nous. També dissenyem itineraris per a la transformació d’associacions i empreses a cooperatives.
 

Si vols crear una cooperativa o tirar endavant un projecte d’Economia Social, l’Ateneu Ponent Coopera t’ofereix un assessorament gratuït a mida!1. Ompliu la fitxa

Aquesta informació ens servirà per poder conèixer informació del vostre projecte, orígens i estat del mateix, així com el grau de coneixement sobre l’economia social i solidària i les lògiques cooperatives.
Per fer-ho us heu de registrar a la PLATAFORMA DE GESTIÓ de Ponent Coopera i doneu d’alta el projecte.


2. Primera trobada

En aquesta primera trobada farem una detecció de les vostres necessitats i realitzarem una orientació inicial del vostre projecte, us posarem a l’abast els materials, eines i oferta formativa que us ajudaran a treballar de forma conscient i reflexiva cap a la constitució del vostre projecte.3. Documentació

Per tal poder tirar endavant la constitució de la vostra cooperativa treballarem conjuntament la definició dels estatuts socials, el pla de viabilitat del projecte i l’elaboració del reglament de règim intern i us oferirem unes càpsules formatives especifiques.


4. Tràmits de constitució

Des de Ponent Coopera us acompanyarem també a l’hora de realitzar els tràmits necessaris per poder constituir la vostra cooperativa, donar d’alta d’activitat, així com de les obligacions fiscals necessàries per a posar en marxa la vostra activitat econòmica.

TENS UN PROJECTE D’ECONOMIA SOCIAL?

Tens pensat iniciar un projecte i necessites una empenta?
T’agradaria crear una cooperativa però no saps per on començar? 
A l’Ateneu t’oferim gratuïtament l’assessorament que necessites. Registreu-vos a la web i ompliu la fitxa de projectes.

 
 
Si ets una empresa, per què et podria interessar transformar-te en cooperativa?

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Les empreses mercantils han vist en la conversió cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització d’un funcionament més participatiu i motivador.


 
Realment és l’associació la millor fórmula per gestionar l’activitat socioeconòmica que estem duent a terme?

La cooperativa esdevé la fórmula natural que han adoptat molts projectes associatius que han desenvolupat una línia de negoci o quan el projecte associatiu s’ha convertit en una oportunitat d’autocupació pel grup promotor, mantenint en la majoria de casos la característica d’entitat sense ànim de lucre. A més, la cooperativa permet continuar el funcionament democràtic i potenciar la participació activa de les persones sòcies.