Jubilar-se sense jubilar el negoci. CONTINUEM OBERTS!
El relleu cooperatiu, una opció a tenir en compte.
Consulta la guia aquí!

PER QUÈ COOPERATIVA?

Les cooperatives han demostrat ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, independentment del seu sector d’activitat. La cooperativa és una bona eina per a crear col·lectivament una economia basada en les persones, i no en el capital. Té la finalitat de satisfer les necessitats dels qui la composen - siguin de tipus laboral, social o cultural–, i posa en pràctica els valors cooperatius del respecte mutu, la solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu, entre d’altres.

Una cooperativa de treball associat és una empresa basada en les persones, que persegueix la generació de treball i la creació de riquesa, per a les persones que hi treballen i per l’entorn en el què actuen. La seva base democràtica, equitat, respecte vers l’entorn, presa de decisions en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada i en no en funció del capital, són algunes de les característiques de la cooperativa de treball.

La continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa és, per tant, una molt bona opció, no només per als treballadors i treballadores, si no també per a les persones empresàries i per al conjunt de la societat, doncs permeten el manteniment dels llocs de treball i garanteixen la continuïtat de l’activitat econòmica i del teixit productiu, comercial i veïnal als barris i viles.
Cooperem per l'èxit del relleu empresarial

Des dels Ateneus Cooperatius i els seus cercles, compartim l’objectiu de promoure la continuïtat d’empreses properes al tancament i ho fem a partir de l’acompanyament a projectes col·lectius i facilitant totes les eines perquè el relleu pugui fer-se a través de cooperatives de treball associat.

Bona part de les persones reemprenedores que es dirigeixen als serveis de Reempresa desconeixen les potencialitats de l’opció cooperativa, de la mateixa manera que les persones o empreses cedents tendeixen a desestimar que sigui la pròpia plantilla qui assumeixi el relleu de l’empresa, desconeixent que aquesta opció pot esdevenir la menys traumàtica i més exitosa pel procés de relleu.

És en aquest sentit que us presentem un itinerari de suport als serveis de Reempresa amb l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que disposem a Ponent Coopera.

Consulta el document aquí!

PRINCIPALS MOTIUS DE RELLEU

Relleu en la propietat d’una empresa sanejada i viable econòmicament, motivada per causes de jubilació, incapacitat o defunció de la persona propietària, que no compta amb relleu generacional que doni continuïtat al negoci. Davant d’aquests casos el relleu en forma de cooperativa esdevé una oportunitat de cessió del negoci a les persones treballadores.
 
Exemple: Nou Indret
Cooperativa de producció de mobiliari domèstic (armaris, cuines, vestuaris, etc.). El 2007, el propietari es jubilava i la SL tancava. Una part de les persones treballadores varen capitalitzar l’atur per formar la cooperativa que va prendre el relleu de l’activitat.

 
L’escenari de cooperativitzar l’activitat per part de la persona propietària pot ser una oportunitat per sumar capacitats i estratègia amb persones que coneixen l’empresa i el sector, i que volen assumir majors drets i deures en la continuïtat de l’activitat amb una estructura organitzativa horitzontal on les persones estan en el centre de l’activitat.
 
Exemple: Llibreria els Nou Rals
El 2013, després de 34 anys, va haver de tancar. Tres emprenedors van fer una proposta al propietari per a reobrir-la donant-li un nou enfoc, atraient més el públic familiar i fent tallers, presentacions de llibres o activitats com contacontes en un nou espai habilitat al soterrani de l’establiment.

 
Una associació promou una cooperativa que professionalitza els serveis prestats, permetent separar correctament l’activitat purament associativa, l’objecte social de l’associació, de les activitats estrictament econòmiques que es puguin realitzar.
 
Exemple: Adindep Ronçana Sccl
Cooperativa de consum i usuaris de caràcter social i sense ànim de lucre. S’ofereixen serveis a la dependència, i està formada per persones amb discapacitat de primer i segon grau. Parteix de l’associació Adindpep, formada el 1993, que fomenta la integració.

 
Un grup de treballadores són acomiadades o finalitzen els seus contractes; i emprenen conjuntament una activitat al mateix sector, en forma de cooperativa. No prenen la forma jurídica de l’empresa anterior, però donen continuïtat a la seva feina d’aquesta manera.
 
Exemple: Kop de mà bar
La cooperativa es constitueix al 2013 amb 4 socis fundadors, tots amb experiència en el sector de la restauració, dos d’ells havent estat acomiadats d’un bar i els altres dos havent decidit deixar la feina per la seva situació de precarietat.