Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, és una eina de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària al territori de Ponent. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, té l’objectiu de fomentar la creació i la consolidació de noves iniciatives econòmiques transformadores així com generar ocupació de qualitat.


Sumant les capacitats de tot el territori de Ponent, de les entitats i de les administracions públiques, Ponent Coopera vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.


Ponent Coopera treballa, també, per enfortir l’actual xarxa de l’economia social a les terres de Lleida, generant noves oportunitats i fomentant la col·laboració entre projectes. 
 

MISSIÓ

La missió de Ponent Coopera és donar visibilitat a l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

 

VISIÓ

Esdevenir un espai de referència al territori i la porta d’entrada de tots els recursos de l’economia social i cooperativa, que es caracteritzi per oferir un servei de qualitat, útil i pràctic.
 

VALORS

  • Democràcia
  • Igualtat
  • Transparència
  • Responsabilitat social i ecològica
  • Solidaritat
  • Participació