ENTITATS PROMOTORES

Ponent Coopera està impulsat per un conjunt de set entitats promotores, encarregades d’establir òrgans de gestió i governança amb la finalitat d’aconseguir la gestió més eficaç, transparent i justa per aquesta iniciativa. Aquestes entitats són molt diverses sectorialment, però totes varen ser fundades i treballen sota els valors propis del cooperativisme i l’economia social i solidària.

 
img
img
img
img
img
img
quàlia
imgENTITATS PARTICIPANTS
 

                                       


ENTITATS COL·LABORADORES