ENTITATS PROMOTORES

Ponent Coopera està impulsat per un conjunt de set entitats promotores, encarregades d’establir òrgans de gestió i governança amb la finalitat d’aconseguir la gestió més eficaç, transparent i justa per aquesta iniciativa. Aquestes entitats són molt diverses sectorialment, però totes varen ser fundades i treballen sota els valors propis del cooperativisme i l’economia social i solidària.

 
img
img
img
img
img
quàlia
img

ENTITATS COL·LABORADORES

A més, conjuntament amb un seguit d’entitats col·laboradores desenvoluparem un conveni de col·laboració estable amb cadascuna d’elles d’acord a les necessitats detectades, que inclogui alguna de les activitats dels seus àmbits d’actuació: difusió i visualització de l’Economia social i Solidària (ESS), mapa de l’ESS, acompanyament en la constitució, consolidació i transformació a cooperativa, tallers i formacions per al foment de l’ESS a diferents col·lectius i activitats per al món educatiu. El seu espai de participació i vinculació serà la taula territorial i el desenvolupament d’accions concretes.