DIFERÈNCIES ENTRE
L'ECONOMIA 
SOLIDÀRIA
I L'ECONOMIA CAPITALISTA
ECONOMIA SOLIDÀRIA

Economia al servei de les persones. L'economia és una eina per proveir-se de lo necessari per viure, al servei de les necessitats i les potencialitats de la persona.

Igualtat i Democràcia. Satisfer de manera equilibrada els interessos de tots els que participen en el projecte. Participació de tots els protagonistes en la presa de decisions.

Cooperació i inclusió. Afavorir la cooperació per sobre de la competència tant dins com fora de les organitzacions com una forma de garantir la inclusió de tota la comunitat en les activitats i en el repartiment tant dels recursos com dels fruits de l'activitat.


Benefici social. La fi dels processos econòmics no és l'obtenció del màxim benefici financer, sinó el benefici humà i social. La vocació del benefici és ser reinvertit en la societat mitjançant el suport a projectes socials, programes de cooperació o noves iniciatives solidàries.
ECONOMIA CAPITALISTA
 
Persones al servei de l'economia. Les persones estan al servei dels objectius econòmics a través de la mercantilització del seu treball.


Desigualtat i verticalitat. Satisfer els interessos dels posseïdors del capital per sobre de la resta. Son els propietaris els que decideixen els criteris productius.


Competència i exclusió. La competència actua coma depurador del sistema. El més competitiu es qui sobreviu, la resta persones i empreses queden excloses. El criteri que marca la competitivitat és el benefici i aquest només pertany als propietaris dels recursos.

Concepte únic de progrés. Reduït al creixement econòmic que és la condició sine qua non del progrés.
INICIS DEL COOPERATIVISME A CATALUNYA

> Al 1842 es crea la que es coneix com la primera cooperativa de Catalunya, la Companyia Fabril de Teixidors a mà de Barcelona. Era una forma mixta de sindicat obrer, mutualitat i cooperativa de producció que va néixer com a arma de resistència activa de la classe treballadora. 

> Anys més tard, al 1865 es funda a Catalunya la primera cooperativa de consum, La Económica de Palafrugell.


 

NO TOTES LES COOPERATIVES SÓN AGRÀRIES

Hi ha cooperatives de consumidors i usuaris, d'ensenyament, d'habitatge, sanitàries, de serveis i transportistes i també de treball, com poden ser, per exemple, les Cooperatives de Periodistes. Tot allò que necessitem en el nostre dia a dia ho podem trobar en una cooperativa o en qualsevol altra entitat de l'economia social.