DIFERÈNCIES ENTRE
L'ECONOMIA 
SOLIDÀRIA
I L'ECONOMIA CAPITALISTA
ECONOMIA SOLIDÀRIA

Economia al servei de les persones. L'economia és una eina per proveir-se de lo necessari per viure, al servei de les necessitats i les potencialitats de la persona.

Igualtat i Democràcia. Satisfer de manera equilibrada els interessos de tots els que participen en el projecte. Participació de tots els protagonistes en la presa de decisions.

Cooperació i inclusió. Afavorir la cooperació per sobre de la competència tant dins com fora de les organitzacions com una forma de garantir la inclusió de tota la comunitat en les activitats i en el repartiment tant dels recursos com dels fruits de l'activitat.


Benefici social. La fi dels processos econòmics no és l'obtenció del màxim benefici financer, sinó el benefici humà i social. La vocació del benefici és ser reinvertit en la societat mitjançant el suport a projectes socials, programes de cooperació o noves iniciatives solidàries.
ECONOMIA CAPITALISTA
 
Persones al servei de l'economia. Les persones estan al servei dels objectius econòmics a través de la mercantilització del seu treball.


Desigualtat i verticalitat. Satisfer els interessos dels posseïdors del capital per sobre de la resta. Son els propietaris els que decideixen els criteris productius.


Competència i exclusió. La competència actua coma depurador del sistema. El més competitiu es qui sobreviu, la resta persones i empreses queden excloses. El criteri que marca la competitivitat és el benefici i aquest només pertany als propietaris dels recursos.

Concepte únic de progrés. Reduït al creixement econòmic que és la condició sine qua non del progrés.