La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses. Pots consultar el
díptic per a ampliar la informació de la formació. 

Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic i laboral. També es tractaran temes d’ajudes i subvencions adreçades a cooperatives. Vols saber-ne més?

> PROGRAMA

Dimarts 18 de setembre de 2018
Aula 0.36 - Edifici Facultat de Dret, Economia i Turisme (UdL) – De 15:30h a 20h
A càrrec de Miquel Segú

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperatives

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Órgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- La Cooperativa versus altres fórmules societàries
SCCL vs SL
SCCL vs Associació
Principals avantatges de la cooperativa

Dimarts 25 de setembre de 2018
Col·legi d’Advocats de Lleida – De 15:30h a 20h
A càrrec de Sabrina Ejarque

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Òrgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- Fiscalitat de les cooperatives
Trets específics fiscals de l'empresa cooperativa
Característiques de la llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA

Dijous 27 de setembre de 2018
Col·legi d’Economistes de Lleida – De 10h a 14h
A càrrec d’Ernest Garcia

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Órgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- Finançament de les cooperatives
Subvencions i bonificacions
Finançament propi
Finançament aliè. Què són les finances ètiques
Entitats i eines de finançament cooperatiu
> OBJECTIUS
Donar a conèixer els punts claus del règim econòmic, fiscal i laboral de l’entorn cooperatiu.

> A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

> CONSULTORIA
Els i les professionals de la cooperativa d’advocats/des, Col·lectiu Ronda (
www.cronda.coop), seran els encarregats d’impartir les tres sessions de formació.

> INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS TANCADES! 
*El nombre màxim d'inscrits serà de 35 persones per sessió. Les inscripcions s'acceptaran per l'ordre temporal de les mateixes i es prioritzarà els i les professionals de l'àmbit de la gestoria i l'assessoria.