La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen més de 4.400 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Actualment, segons dades del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, l’economia social dona feina a més del 10% de la població activa, aporta el 8% del PIB del país i agrupa a unes 19.000 entitats, que associen i presten atenció a unes 5 milions de persones.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses.


Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic, comptable, societari i laboral. També es tractaran les fonts de finançament amb que habitualment compten les cooperatives. Vols saber-ne més?
 PROGRAMA 
> OBJECTIUS
 • Donar a conèixer, ampliar i aprofundir en els punts fonamentals de l’entorn cooperatiu.
 • Que els professionals o despatxos que ofereixen serveis professionals a entitats cooperatives puguin aprofundir i/o actualitzar el seu coneixement sobre aquesta fórmula jurídica, en aspectes com el marc normatiu o els règims fiscal, comptable, laboral i econòmic.
 • Reforçar la prescripció de la fórmula cooperativa que en fan els serveis professionals i els serveis de promoció econòmica de Ponent.
> A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, consultories, així com al personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

> SEGELL "AQUÍ ASSESSOREM L'ECONOMIA SOCIAL"
Hem impulsat el segell de formació contínua "Aquí assessorem l'economia social" per a gestories i assessories del territori. El Segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que a través de l’Ateneu Cooperatiu realitzin la formació contínua sobre l'Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa. 
Aquí podreu veure les gestories i assessories que van obtenir el Segell 2023!

Criteris d'atorgament del Segell:
 • Assistència al 100% de les formacions de l’itinerari.
 • Superació d’una avaluació envers l’assoliment dels continguts explicats durant l’itinerari.
 • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu.
 • Disposar dels materials de difusió de l’Ateneu Cooperatiu en un lloc visible (flyers, guies, etc.), que se sumarien a l’adhesiu i el cartró-ploma que també hauran de ser ben visibles.
 • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu.
 • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu.
 • Signar un conveni de col·laboració.

Criteris de renovació del Segell:

 • Assistència a la càpsula formativa de renovació del segell "Aquí assessorem l'Economia Social i Solidària".
Que implica obtenir el Segell:
 • Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i assessories prescriptores de Ponent Coopera.
 • Visibilitat de la vostra empresa a la nostra pàgina web www.ponentcoopera.cat.
 • Us facilitarem  les  eines, recursos i materials necessaris perquè pugueu realitzar assessoraments a projectes de l’economia social i el cooperativisme.


INSCRIPCIONS