NOVA PROPOSTA ONLINE

La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses. Pots consultar el
díptic per a ampliar la informació de la formació. 

Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic i laboral. També es tractaran temes d’ajudes i subvencions adreçades a cooperatives. Vols saber-ne més?

> PROGRAMA

Dijous 26 de març de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de la Dra. Isabel-Gemma Fajardo García. Doctora en dret i professora titular de dret mercantil a la Universitat de València; Investigadora del IUDESCOOP (Institut Universitari d'Investigació en Economia Social i Cooperativa) i responsable de l'Àrea Jurídica del CIRIEC-Espanya (Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa).

1- Introducció al cooperativisme
Orígens
Legislació i normativa existent

2- L'opció cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperatives

3- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Órgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social: Compatibilitats i incompatibilitat de formar part d'una cooperativa i de fer activitat per compte propi.

4- La Cooperativa versus altres fórmules societàries
SCCL vs SL
SCCL vs Associació
Principals avantatges de la cooperativa

Dijous 2 d'abril de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec d'Ernest Garcia i Sabrina Ejarque de Col·lectiu Ronda. 
Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.

Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

1- Subvencions i bonificacions
Capitalització de l'atur.
Subvenció per la incorporació de sòcies treballadores.
Subvenció per la capitalització de cooperatives. Línia Capitalcoop.
Incentius a la incorporació de treballadores a entitats de l'economia social.
Subvenció per a la creació de cooperatives. Projectes Singulars.


2- Finançament propi
Aportacions al capital social.
El finançament alternatiu: solucions de capital o quasi capital.
Capital Risc.
Préstecs Participatius.
Títols Participatius.

3- Finançament aliè. Què són les finances ètiques
El sistema financer tradicional.
El sistema financer ètic.
Els 5 principis de la banca ètica.
Classificació del sector financer i entitats de la banca ètica.

4- Entitats i eines de finançament cooperatiu

Dijous 9 d'abril de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec d’Oriol Martín, consultor econòmic soci de Facto Assessors. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria econòmica, financera i fiscal, especialment en el sector cooperatiu, cooperativisme d'habitatge, fundacions i associacions. Docent en gestió econòmica, fiscal i instruments financers.

1- Trets específics fiscals de l’empresa cooperativa.
Aportacions al capital social.
Dotació dels Fons.
Excedents.
Pèrdues.
Documentació Social.
Comptabilitat.
2- Característiques de la llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA.
Classificació de les cooperatives:
Cooperatives especialment protegides
Cooperatives protegides
Cooperatives no protegides

3- Casos pràctics

Dijous 16 d'abril de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de David Regalado, consultor econòmic soci de Facto Assessors. Economista amb més de vint-i-cinc anys d'experiència com professional i directiu en l'àrea econòmica i financera tant en empresa pública com privada, especialment en els sectors cultural, d'economia social i solidària, tercer sector i del mecenatge. Orientat a la gestió, a l'organització de processos i projectes i a la professionalització dels sectors d'economia social i solidària, cultural i docent. 

1- Comptabilitat cooperativa
Llibres de comptes: tot el que inclou el llibre i el tancament anual.
Tractament de l'activitat cooperativitazada i extracooperativa.
Pla comptable: aprendre diferències amb el pla comptable general, com es tracten els fons de reserva, tema de les subvencions i altres.
Aportacions de capital: tipologia i diversitat d'assentaments.
 
2- Casos pràctics.
> OBJECTIUS
Donar a conèixer els punts claus del règim econòmic, fiscal i laboral de l’entorn cooperatiu.

> A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

> SEGELL "AQUÍ ES COOPERA"
Hem impulsat el segell de formació contínua "Aquí es coopera" per a gestories i assessories del territori. El Segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que a través de l’Ateneu Cooperatiu realitzin la formació contínua sobre l'Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa. Aquest serà atorgat a totes aquelles gestories i professionals que assisteixin a les 4 sessions de formació proposades per aquest 2020. Aquest segell permetrà la derivació a les gestories participants dels projectes detectats, materials i recursos útils del moviment cooperatiu.