> Guies i materials necessaris pel procès de constitució d'una cooperativa: