PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Mapa d'Economia Social

Un dels objectius de Ponent Coopera és mapejar i visibilitzar totes les iniciatives de l’economia cooperativa, social i solidària de les terres de Lleida.

Aquí podeu consultar el mapa interactiu on estan agrupades totes les cooperatives, centres especials de treball, societats laborals i entitats del tercer sector que configuren el Mapa d’Economia Social de les terres de Lleida. Al llarg de l’any 2018, aquest mapa anirà creixent.Així mateix, podeu visitar altres mapes que treballen en aquesta línia com el de Pam a Pam.


Catàleg de bones pràctiques

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una pràctica en construcció que contempla una nova forma de produir, distribuir i consumir. Representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

En aquest sentit des de Ponent Coopera estem treballant per identificar les bones pràctiques que es duen a terme al nostre territori i elaborar-ne un catàleg.