TRANSFORMACIÓ D'ENTITATS EN COOPERATIVES
 
Si ets una empresa, per què et podria interessar transformar-te en cooperativa?

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Les empreses mercantils han vist en la conversió cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització d’un funcionament més participatiu i motivador.


 
Realment és l’associació la millor fórmula per gestionar l’activitat socioeconòmica que estem duent a terme?

La cooperativa esdevé la fórmula natural que han adoptat molts projectes associatius que han desenvolupat una línia de negoci o quan el projecte associatiu s’ha convertit en una oportunitat d’autocupació pel grup promotor, mantenint en la majoria de casos la característica d’entitat sense ànim de lucre. A més, la cooperativa permet continuar el funcionament democràtic i potenciar la participació activa de les persones sòcies.