TRANSFORMACIÓ D'ENTITATS EN COOPERATIVES
 
Si ets una empresa, per què et podria interessar transformar-te en cooperativa?

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Les empreses mercantils han vist en la conversió cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització d’un funcionament més participatiu i motivador.


 
Amb la nova regulació, moltes SCP opten per transformar-se en altres entitats jurídiques més avantatjoses. En aquest procés, heu tingut en compte el model cooperatiu?

Amb la nova regulació, les SCP ja no gaudeixen dels avantatges de simplicitat fiscal que tenien fins ara, ni deixen de tenir risc patrimonial personal il·limitat. A banda, es veuen obligades a portar, com qualsevol altra societat, la comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç. Així, les SCP tenen la responsabilitat il·limitada i, a la vegada, la complexitat de la comptabilitat. Aquestes raons han portat a les SCP a plantejar una transformació que, com mínim, limiti el risc patrimonial.

Les SCP es regulaven pel Codi Civil i en base als acords presos entre persones sòcies. De la mateixa manera, els socis de les cooperatives es regulen pels acords dels seus socis. Als dos tipus d’empreses els acords entre socis tenen un valor rellevant. Si la SCP té una base igualitària, és a dir, totes les persones sòcies hi tenen la mateixa participació, la transformació natural és la cooperativa.

A l’hora de transformar la SCP, el model cooperatiu apareix com el més proper a la seva cultura empresarial i permet eliminar el risc personal limitant-lo només a l’aportació al capital social.


 
Realment és l’associació la millor fórmula per
gestionar l’activitat socioeconòmica que estem duent a terme?

La cooperativa esdevé la fórmula natural que han adoptat molts projectes associatius que han desenvolupat una línia de negoci o quan el projecte associatiu s’ha convertit en una oportunitat d’autocupació pel grup promotor, mantenint en la majoria de casos la característica d’entitat sense ànim de lucre. A més, la cooperativa permet continuar el funcionament democràtic i potenciar la participació activa de les persones sòcies.
 

Al Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa d’AraCoop que podeu trobar a l'apartat de Recursos, hi trobareu, entre d’altres informacions:
 
  • L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
  • El procés de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa
  • Modalitats de processos de conversió de negoci
  • Exemples reals i recursos

VEURE PÀGINA DE RECURSOS