10.00
Viver d’Empreses de Tàrrega (Fàbrica Trepat)
iCal
En aquesta segona Taula Territorial avançarem la feina encetada en l’anterior trobada i concretarem alguna de les tasques del Pla de Treball de la Taula.

10:00 a 10:30- Presentació dels avenços en la diagnosi. Presentació del mapa de l’ESS de Ponent i propers passos.
Rendició de comptes de les activitats i resultats.
10:30 a 10:45- Aportacions de la Taula
10:45 a 11:45- Treball en grups
11:45 a 12:00- Plenari i tancament