10:00
Seu de Ponent Coopera a Lleida (C/ Cavallers, 41-43)
iCal
Format: Exclusivament presencial i enfocament molt pràctic. Per participar, les entitats haurien de portar un ordinador i els següents documents comptables dels comptes tancats de l’any passat (en cas de no tenir-los, s'hauran de demanar a la gestoria):
 • Pèrdues i guanys
 • Balanç de situació
 • Major comptable
 • Sumes i saldos 

Continguts:
 • Els comptes de la cooperativa
  • Com sabem que els comptes oficials de la cooperativa estan bé i no hi ha errors?
  • Com sabem com està la cooperativa econòmicament? Anàlisi dels documents comptables i presa de decisions
 • L’analítica de la cooperativa
  • Què conté un pla de viabilitat?
  • Com calcular les hores productes / hores reproductives que fem?
  • Com calcular els meus preus/hora dels serveis/productes que venem?