Reeixim L'OESST, formació i premis per a la creació de noves cooperatives a Ponent. Sessió 6
18:00
Formació virtual
iCal
Sessió 6 - Pla de viabilitat econòmica

Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als que els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem... ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria, etc.

Més informació i inscripcions a
ponentcoopera.cat