18:00
Sessió virtual
iCal
Taula de professorat en Economia Social i Solidària

Objectius:
  • Donar a conèixer les cooperatives d’alumnes com a una proposta didàctica sobre ESS i cooperativisme.
  • Presentar experiències reals ja realitzades.
  • Orientar al professorat en la realització del projecte a l’aula.

Desenvolupament de la sessió:
  • Presentació de la sessió, de Ponent Coopera i de les participants a través d’una roda de noms i explicació del centre d’on prové cada participant.
  • Presentació de les cooperatives d’alumnes: descripció didàctica, desenvolupament a l’aula, temporització, acompanyament i metodologia.
  • Anàlisi dels documents: estatuts, acta d’assemblea constitutòria, registre a ponent coopera, etc...
  • Mostra d’experiències ja realitzades per part de professorat que n’hagi desenvolupat a l’aula i torn de preguntes.
  • Estudi de cas: en petits grups, a partir d’una descripció d’un grup classe fictici i idees sobre com desenvolupar la cooperativa.

Inscripcions:
És necessari inscriure's per poder participar a la sessió. Places limitades. Inscripcions aquí: serveis.ponentcoopera.cat/