10.00
ONLINE
iCal
El taller donarà a conèixer a les persones assistents formació pràctica amb continguts específics en l'àmbit laboral de les cooperatives.

A càrrec de la Qperativa.
  • Seguretat Social, Règim General VS Autònoms, què és millor per la nostra situació concreta
  • Tenir dades objectives per escollir a quin règim ens acollim les sòcies treballadores de la cooperativa
  • Altes i baixes de les sòcies
  • Reglament de Règim Intern
  • Subvencions a la contractació
  • Capitalització de l'atur
  • Entitats sense ànim de lucre (salaris)
  • ERTO que hi ha després de l'ERTO
  • Com afrontem les treballadores la sortida de la crisi actual.
INSCRIPCIONS
És necessari inscriure's per poder realitzar la formació. Places limitades. Inscripcions aquí: serveis.ponentcoopera.cat/