Dimecres 2 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec d'Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.

Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives.

Drets i obligacions, altes i baixes.

Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

Règim de cotització seguretat social

Reglament de règim intern

Capitalització de l'atur