Dimarts 18 de setembre de 2018
Universitat de Lleida – De 15:30h a 20h
A càrrec de Miquel Segú

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperatives

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Órgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- La Cooperativa versus altres fórmules societàries
SCCL vs SL
SCCL vs Associació
Principals avantatges de la cooperativa