La recuperació d’empreses properes al tancament pot estar ocasionada per una situació de crisi del negoci, derivada de la conjuntura econòmica que travessa una empresa, ja sigui per la mala gestió del propietari o bé per factors externs, de tipus econòmic, legislatiu o d’altres.

En aquests casos resulta encara més important la realització d’un estudi de viabilitat per tal d’assegurar-se que l’opció de relleu en forma cooperativa és una opció real i recomanable per a les persones que reprenen l’activitat.

 
Exemple: Musicop
Cooperativa de treball fundada l’any 2012, arran del tancament de l’antiga SL de la qual formaven part les treballadores. Creen i gestionen projectes educatius, socials, culturals i artístics que puguin contribuir al desenvolupament de les comunitats.