Una associació promou una cooperativa que professionalitza els serveis prestats, permetent separar correctament l’activitat purament associativa, l’objecte social de l’associació, de les activitats estrictament econòmiques que es puguin realitzar.
 
Exemple: Adindep Ronçana Sccl
Cooperativa de consum i usuaris de caràcter social i sense ànim de lucre. S’ofereixen serveis a la dependència, i està formada per persones amb discapacitat de primer i segon grau. Parteix de l’associació Adindpep, formada el 1993, que fomenta la integració.