Un grup de treballadores són acomiadades o finalitzen els seus contractes; i emprenen conjuntament una activitat al mateix sector, en forma de cooperativa. No prenen la forma jurídica de l’empresa anterior, però donen continuïtat a la seva feina d’aquesta manera.
 
Exemple: Kop de mà bar
La cooperativa es constitueix al 2013 amb 4 socis fundadors, tots amb experiència en el sector de la restauració, dos d’ells havent estat acomiadats d’un bar i els altres dos havent decidit deixar la feina per la seva situació de precarietat.