Una vegada la cooperativa està inscrita al Registre de Cooperatives, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la cooperativa.

Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
- Es pot tramitar online, en cas de disposar del certificat digital. 
- Presencialment a la Delegació de l'Agència Tributària Espanyola que s'esculli. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 91 290 13 40 o 901 200 351.


DOCUMENTACIÓ:
- Imprès normalitzat. Model 036.
- Original i fotocopia de l'escriptura de constitució.
- Imprès de la resolució acreditativa d’inscripció al Registre.
- Imprès de la comunicació acreditativa del NIF provisional.


TERMINI:
Un mes des de la data d'inscripció de l'escriptura pública al Registre de Cooperatives.