Una vegada la cooperativa està inscrita al Registre de Cooperatives, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la cooperativa.

Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
- Per Internet, aquí.
- Delegació de l'Agència Tributària Espanyola que s'esculli. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 901 200 346.


DOCUMENTACIÓ:
- Imprès normalitzat. Model 036.
- Original i fotocopia de l'escriptura de constitució.


TERMINI:
Un mes des de la data d'inscripció de l'escriptura pública al Registre de Cooperatives.