Estarà obligada a sol·licitar la llicència d’obertura d’establiment qualsevol cooperativa que inici una activitat mercantil o industrial. En el supòsit que la cooperativa no tingui seu, no serà necessari tramitar aquest permís.

Si s’escau, s’hauran de gestionar les altes i les connexions als subministraments bàsics que requereixi l’establiment (aigua, lluc, gas). 


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament on s'ubiquin les instal·lacions de l'activitat a desenvolupar.

TRAMITACIÓ:
Abans de l'obertura de l'establiment.

DOCUMENTACIÓ:
La documentació requerida canvia en funció del municipi, però en general s'ha d'aportar:

• Plànols de l’emplaçament.
• Plànol del local: planta i seccions.
• Copia de l'impost d'activitats econòmiques.
• Copia del CIF.
• Copia de l'anterior llicencia d'obertura, en cas que dins del local s'exercís amb anterioritat alguna activitat.
• Llicència d’obres, en cas de no haver obtingut cap llicència d’obertura amb anterioritat.


COST: Variable, segons el municipi on s’ubiqui la seu de l’activitat.