Una vegada constituïda la cooperativa, caldrà indicar on es troba el centre de treball, i caldrà comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Si la cooperativa no és de treball associat ni és una cooperativa mixta, i no té personal treballador contractat, aquest tràmit no és necessari.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Per internet, si es disposa de certificat digital. Es pot realitzar aquí.

Presencialment, als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents a l’àmbit geogràfic on s'ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació.


TRAMITACIÓ:  
La comunicació s'ha de fer durant els 30 dies següents a l'obertura d'un centre de treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d’importància.

COST: Gratuït