Els estatuts socials regulen les normes principals de funcionament de la societat cooperativa, així com alguns trets bàsics com la definició de l'objecte, el domicili o el capital social.

La Llei de cooperatives permet que les persones sòcies, dins del marc legal, puguin decidir en molts aspectes com volen que funcioni la seva cooperativa.

Per aquest motiu és important dedicar un temps a l’elaboració i comprensió dels estatuts de la cooperativa.


Els estatuts han de ser aprovats per l’assemblea constituent de les persones sòcies fundadores.

Aquí trobareu els models oficials d'actes i estatuts, que cal completar i adaptar segons les característiques pròpies de cada projecte. Podeu sol·licitar a Ponent Coopera els últims models actualitzats, iniciant un assessorament gratuït a través d'aquest enllaç. El text resultant s’haurà d’aprovar formalment a l’assemblea constituent i incloure a l'escriptura pública de constitució.