Dimecres 9 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de Ricard García. Graduat en Educació Social per la UOC. Actualment, és consultor de l'àrea d'economia social del Col·lectiu Ronda, és especialista en organització i gestió d'entitats de l'ESS, camp en què ostenta càrrecs gerencials des de fa 15 anys. Dins els seus camps d'expertesa es troba la direcció financera, comptabilitat, auditoria, relacions laborals, gestió de programes i projectes, subvencions, i altres temes relacionats amb la gestió d'organitzacions d'ESS.

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives

Pla general comptable de les cooperatives

Capital Social

Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

Fons de reserva i FEPC: usos i destins

Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues