Dimarts 25 de setembre de 2018
Col·legi d’Advocats de Lleida – De 15:30h a 20h
A càrrec de Sabrina Ejarque

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Òrgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- Fiscalitat de les cooperatives
Trets específics fiscals de l'empresa cooperativa
Característiques de la llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA