Dilluns 14 d'octubre de 2019
Col·legi d’Advocats de Lleida – De 15:30h a 20h
A càrrec de Pau Serrat, consultor econòmic membre de Facto Assessors.
1- Subvencions i bonificacions

2- Finançament propi

3- Finançament aliè. Què són les finances ètiques

4- Entitats i eines de finançament cooperatiu