Dijous 27 de setembre de 2018
Col·legi d’Economistes de Lleida – De 10h a 14h
A càrrec d’Ernest Garcia

1- L'opció Cooperativa
Què és i per què una cooperativa?
L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives
Principals avantatges de la cooperativa

2- Com funciona?
Les persones al centre de la cooperativa
Regulació del treball 
Órgans Socials
Règim econòmic
Règim fiscal
Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social

3- Finançament de les cooperatives
Subvencions i bonificacions
Finançament propi
Finançament aliè. Què són les finances ètiques
Entitats i eines de finançament cooperatiu