Dijous 9 d'abril de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec d’Oriol Martín, consultor econòmic soci de Facto Assessors. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria econòmica, financera i fiscal, especialment en el sector cooperatiu, cooperativisme d'habitatge, fundacions i associacions. Docent en gestió econòmica, fiscal i instruments financers.

1- Trets específics fiscals de l’empresa cooperativa.
Aportacions al capital social.
Dotació dels Fons.
Excedents.
Pèrdues.
Documentació Social.
Comptabilitat.
2- Característiques de la llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA.
Classificació de les cooperatives:
Cooperatives especialment protegides
Cooperatives protegides
Cooperatives no protegides

3- Casos pràctics