Dijous 16 d'abril de 2020
ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de David Regalado, consultor econòmic soci de Facto Assessors. Economista amb més de vint-i-cinc anys d'experiència com professional i directiu en l'àrea econòmica i financera tant en empresa pública com privada, especialment en els sectors cultural, d'economia social i solidària, tercer sector i del mecenatge. Orientat a la gestió, a l'organització de processos i projectes i a la professionalització dels sectors d'economia social i solidària, cultural i docent. 

1- Comptabilitat cooperativa
Llibres de comptes: tot el que inclou el llibre i el tancament anual.
Tractament de l'activitat cooperativitazada i extracooperativa.
Pla comptable: aprendre diferències amb el pla comptable general, com es tracten els fons de reserva, tema de les subvencions i altres.
Aportacions de capital: tipologia i diversitat d'assentaments.
 
2- Casos pràctics.