Dimecres 30 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 18h
A càrrec de Núria Ruiz. Formació professional de segon grau en Mitjans Audiovisuals. Sòcia del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb onze anys d’experiència en tràmits amb l’Administració i cinc en l’acompanyament en la constitució de cooperatives i entitats.

Normativa i procediments a seguir en la tramitació telemàtica del Registre General de Cooperatives de Catalunya

Revisió en profunditat dels nous tràmits implementats: comptes auditats, comptes no auditats, nomenament auditor, cessament auditor, presentació esmenes d’expedients iniciats amb anterioritat a la data posada en marxa tramitació-e

Repàs dels ja existents: reserves de denominacions, publicitat registral, legalització dels llibres