Oferim la nostra expertesa en l’àmbit de l’emprenedoria social per a fer acompanyament i assessorament gratuït i facilitem l’accés a recursos i formacions a persones que tinguin projectes en aquest àmbit o que vulguin impulsar-ne de nous.


 
  • Promoció i sensibilització
Fem diagnosi, visualització i difusió de les iniciatives d’economia social presents al territori.
 
  • Assessorament
Acompanyem projectes en aquells aspectes centrals per a la seva activitat i facilitem eines i recursos per a la seva consolidació, creixement i viabilitat.
           
              - Assessorament a la constitució
              - Assessorament a la reconversió
 
  • Suport a la creació de cooperatives
Donem suport a persones, grups o entitats per a acompanyar-les en els processos de nova constitució d’una cooperativa.
 
  • Transformació d’entitats en cooperatives
Acompanyem en la conversió d’entitats i empreses mercantils en cooperativa.
 
  • Formació a mida
Oferim sessions formatives i tallers en economia cooperativa, social i solidària, destinades tant a les persones que cerquen un apropament al cooperativisme, com per a l’àmbit educatiu, per estudiants de secundària, cicles formatius i batxillerat.
 
  • Intercooperació en xarxa

Proporcionem eines i recursos per dinamitzar projectes cooperatius amb altres de la mateixa natura.