1- L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA EN EL CONTEXT ACTUAL

En aquesta sessió s’introdueix el concepte d’economia social i solidària per tal d’entendre què és i quins valors i principis la defineixen. Per fer-ho, cal analitzar el context econòmic global i emmarcar l’economia social i solidària en aquest. Aterrant-ho amb les iniciatives econòmiques transformadores que estan presents en la nostra societat.
 
Objectius:

- Conèixer els principis i valors de l’Economia Social i Solidària.

- Saber quins són els trets diferencials de les empreses socials.

- Conèixer altres models empresarials més respectuosos amb les persones i el medi ambient.
2- EMPRENEDORIA COL·LECTIVA I COOPERATIVISME
 
La sessió està enfocada a motivar l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat. Presentant el model cooperatiu en les seves diferents tipologies per tal d’evidenciar la possiblitat de col·lectivitzar des del consum a la producció de béns i serveis. L’activitat pretén ser un punt de partida per tal que el professorat pugui aprofundir en la matèria en la mesura de les necessitats de la seva àrea curricular, i amb el grau que consideri més adequat als seus objectius.

Objectius:

- Conèixer el model cooperatiu i les seves principals característiques

- Descobrir els diferents tipus de cooperatives

- Despertar inquietuds d’emprenedoria col·lectiva

- Transmetre els valors implícits en el treball cooperatiu
3- NOSALTRES: AGENTS TRANSFORMADORS
 
Nosaltres que podem fer avui? Sota la perspectiva de possibles emprenedores cooperativistes però també com a consumidores conscients. Veurem alternatives a les grans cadenes de producció i distribució. I analitzarem, des de la nostra quotidianitat, el paper que tenim com agents de transformació de determinats models econòmics.


Objectius: 

- Donar a conèixer l’economia social i solidària com una eina de transformació social.

- Donar a conèixer el consum conscient i transformador

- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat

- Prendre consciència de la capacitat transformadora de cada persona
4- CONEIXEM LES COOPERATIVES DEL NOSTRE ENTORN
 
L’activitat consistirà en visitar una empresa cooperativa o convidant a l’aula a una cooperativa de l’entorn, a fer una sessió divulgativa sobre el seu funcionament, la seva organització i la seva activitat.


Objectius:

- Apropar l’alumnat a les empreses cooperatives del seu entorn.

- Donar a conèixer de primera mà experiències reals d’emprenedoria cooperativa.

- Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre les dinàmiques del món laboral i empresarial.

- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com a sortida professional.
5- CREEM UNA COOPERATIVA D'ALUMNES!
 
L’activitat consistirà en un acompanyament expert per a crear amb l’alumnat una cooperativa, formada i gestionada pels alumnes, que amb la col·laboració del professorat, desenvolupi activitats productives i econòmiques amb l’objectiu de posar a la venda productes o serveis. La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria col·lectiva dels alumnes a través de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i la implicació dels alumnes sigui clau, ja que les decisions seran preses per ells mateixos, alhora que hauran de ser responsables de la gestió social i econòmica de la cooperativa i dels resultats de la seva activitat.

Objectius:

- Experimentar la realització d’una activitat econòmica a través d’una empresa democràtica i participativa

 
- Posar a l’abast de les participants activitats i processos que els permetin assajar de forma activa els valors cooperatius: democràcia, participació, ajuda mútua i solidaritat.

- Identificar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir els projectes emprenedors.

- Corresponsabilitzar a l’alumnat en un projecte en el qual les decisions seran preses per ells mateixos.