15.30
Col·legi d'Advocats de Lleida
iCal
SESSIÓ 2: SESSIÓ FORMATIVA SOBRE FINANÇAMENT COOPERATIU
Dmarts 29 d'octubre de 2019
Col·legi d’Advocats de Lleida – De 15:30h a 19:30h
A càrrec de Pau Serrat, consultor econòmic membre de Facto Assessors.

1- Subvencions i bonificacions

2- Finançament propi

3- Finançament aliè. Què són les finances ètiques

4- Entitats i eines de finançament cooperatiu

Inscripcions: 
https://ponentcoopera.cat/ca/c/formacions-a-gestories-43