2- EMPRENEDORIA COL·LECTIVA I COOPERATIVISME
 
La sessió està enfocada a motivar l’emprenedoria col·lectiva entre l’alumnat. Presentant el model cooperatiu en les seves diferents tipologies per tal d’evidenciar la possiblitat de col·lectivitzar des del consum a la producció de béns i serveis. L’activitat pretén ser un punt de partida per tal que el professorat pugui aprofundir en la matèria en la mesura de les necessitats de la seva àrea curricular, i amb el grau que consideri més adequat als seus objectius.

Objectius:

- Conèixer el model cooperatiu i les seves principals característiques

- Descobrir els diferents tipus de cooperatives

- Despertar inquietuds d’emprenedoria col·lectiva

- Transmetre els valors implícits en el treball cooperatiu