3- NOSALTRES: AGENTS TRANSFORMADORS
 
Nosaltres que podem fer avui? Sota la perspectiva de possibles emprenedores cooperativistes però també com a consumidores conscients. Veurem alternatives a les grans cadenes de producció i distribució. I analitzarem, des de la nostra quotidianitat, el paper que tenim com agents de transformació de determinats models econòmics.


Objectius: 

- Donar a conèixer l’economia social i solidària com una eina de transformació social.

- Donar a conèixer el consum conscient i transformador

- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica de l’alumnat

- Prendre consciència de la capacitat transformadora de cada persona