4- CONEIXEM LES COOPERATIVES DEL NOSTRE ENTORN
 
L’activitat consistirà en visitar una empresa cooperativa o convidant a l’aula a una cooperativa de l’entorn, a fer una sessió divulgativa sobre el seu funcionament, la seva organització i la seva activitat.


Objectius:

- Apropar l’alumnat a les empreses cooperatives del seu entorn.

- Donar a conèixer de primera mà experiències reals d’emprenedoria cooperativa.

- Conèixer les característiques específiques del treball cooperatiu i aprendre les dinàmiques del món laboral i empresarial.

- Visualitzar l’autoocupació mitjançant una cooperativa com a sortida professional.