5- CREEM UNA COOPERATIVA D'ALUMNES!
 
L’activitat consistirà en un acompanyament expert per a crear amb l’alumnat una cooperativa, formada i gestionada pels alumnes, que amb la col·laboració del professorat, desenvolupi activitats productives i econòmiques amb l’objectiu de posar a la venda productes o serveis. La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria col·lectiva dels alumnes a través de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i la implicació dels alumnes sigui clau, ja que les decisions seran preses per ells mateixos, alhora que hauran de ser responsables de la gestió social i econòmica de la cooperativa i dels resultats de la seva activitat.

Objectius:

- Experimentar la realització d’una activitat econòmica a través d’una empresa democràtica i participativa

 
- Posar a l’abast de les participants activitats i processos que els permetin assajar de forma activa els valors cooperatius: democràcia, participació, ajuda mútua i solidaritat.

- Identificar com l’economia social i cooperativa pot esdevenir una eina per enfortir i enriquir els projectes emprenedors.

- Corresponsabilitzar a l’alumnat en un projecte en el qual les decisions seran preses per ells mateixos.