Convoquem la tercera edició de L'OESST, Premi Ponent Coopera a la millor iniciativa cooperativista de Ponent.  


El premi té per objecte el reconeixement i suport a la creació d’una nova iniciativa cooperativista a Ponent, que intenti donar resposta a alguns dels reptes socials i mediambientals del territori.
  
Qui promou el Premi L'OESST?
La present convocatòria d’ajuts es promou des de Ponent Coopera (l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida). Ponent Coopera és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària al territori de Ponent. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents. Ponent Coopera fomenta la intercooperació, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia cooperativa, social i solidària de les comarques de Ponent.

En què consisteix l’ajut?
Aquesta convocatòria contempla un únic ajut amb una dotació de 3.000€ més una oferta formativa i d’acompanyament per a la constitució. Aquesta dotació es destina a cobrir quatre aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa, dotació de capital social i suport al pla d'acció.

 
 • Assessorament tècnic i formatiu:
Un cop atorgat el premi es realitzarà un programa específic a les persones que formin part del projecte per tal de garantir una bona transferència de coneixements tant tècnics com formatius. Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar-se amb els seu projecte econòmic de manera autònoma i emancipadora.
 
 • Constitució de la cooperativa:
S’acompanyarà al projecte en els tràmits necessaris per la seva constitució, mitjançant reunions prèvies de definició del projecte, el suport en la redacció dels Estatuts Socials i l’Acta de Constitució, i l’orientació a l’hora de realitzar les passes necessàries per completar el procés, com l’escriptura pública i la regularització de la situació fiscal i laboral de la cooperativa o la seva inscripció en el Registre de Cooperatives. Està previst que la dotació cobreixi totes les taxes i despeses que sorgeixin al llarg del procés de constitució (estimades en uns 750 €).
 • Dotació de capital social:
Aquests ajuts inclouen la dotació d’una part del capital social necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica dins la cooperativa. En el moment de realització de les aportacions de capital fundacional de la societat cooperativa, l’entitat convocant aportarà el 50% del capital mínim obligatori establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya.
 
 • Suport al pla d'acció:
Es podran cofinançaran accions o inversions que la cooperativa dugui a terme durant la seva arrencada, i que es considerin claus.  

Qui es pot presentar?

Els requisits per optar al Premi L'OESST són els següents:
 • Plantejar una iniciativa econòmica/empresarial que es vulgui desenvolupar segons els criteris de l’Economia Social i Solidària.
 • Optar per la forma jurídica de cooperativa, de qualsevol de les classes de cooperatives contemplades per la Llei 12/2015.
 • Estar localitzat (tenir la seu social) en qualsevol de les comarques de Ponent: la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell o la Segarra
 • Tingui la determinació de constituir-se formalment en els propers 12 mesos. Poden participar-hi també aquells projectes que es trobin en fase de constitució i no hagin realitzat l’escriptura pública de la Notaria en el moment de presentar la seva candidatura.
 •  Poden participar també projectes de transformació o de relleu cooperatiu.
 • Els projectes participants hauran de comptar amb un mínim de dues persones. En el cas de les cooperatives de treball associat, hauran de ser dues persones físiques, majors de 18 anys. Si s’opta per una altra classe de cooperativa, en les cooperatives de serveis caldran un mínim de dues persones, que poden ser físiques o jurídiques, de la mateixa manera que en les cooperatives de segon grau, on al menys caldrà la presència d’una cooperativa entre les impulsores del projecte. Finalment, si s’opta per una cooperativa de persones consumidores i usuàries, caldrà un mínim de 10 persones consumidores, ja siguin físiques o jurídiques. Aquestes persones seran les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa.

Quins passos he de seguir per inscriure’m?
 • Consulta les bases de participació i comprova que el teu projecte compleix els requisits per accedir a l’ajut. Bases ajut aquí.
 • Omple el formulari amb la informació sobre el teu projecte cooperatiu.
 • Omple el formulari del web i adjunta-hi la documentació que es demana.
 • Si es considera oportú, es pot enviar a info@ponentcoopera.cat qualsevol a altre document o annex que evidenciï el treball de planificació que hagi pogut fer l’equip impulsor fins a la data, com poden ser l’aportació de dades econòmic-financeres, estudi de mercat, exercici canvas, pla d’empresa, etc. es (Aquesta informació no és obligatòria però podria ser valorada positivament per part del jurat, en cas de ser adequada).

Quina és la data límit d'inscripcions?
Les persones interessades podran presentar sol·licituds des de principis d'agost amb l'obertura i publicació de les bases “Premi L'OESST 2022” i fins el dia 30 de setembre de 2022, a les 23:59h.

Per a més informació o qualsevol dubte relacionat amb el premi i el procés, podeu escriure a la direcció de correu electrònic a info@ponentcoopera.cat.
 
DESCARREGA EL FORMULARI

Descarrega el formulari PDF

✎ FORMULARI 2022


DESCARREGA LES BASES

Descarrega les bases de la convocatòria

✎ BASES 2022

SOL·LICITUD DEL PREMI L'OESST 2021!
SOL·LICITUDS TANCADES!