METODOLOGIA
 
Itinerari formatiu online especialitzat en l’elaboració del pla d’empresa on us acompanyarem a iniciar els vostres projectes empresarials a través de la fórmula jurídica de la cooperativa, i vinculat a una línia d’accés al finançament a través del mètode matchfunding.

La formació serà a càrrec del personal tècnic de Ponent Coopera i l’itinerari està compost de les següents sessions:

CONTINGUTS

Sessió 1: Model cooperatiu: Sessió pràctica on s'explicaran els aspectes claus del model cooperatiu i una introducció a l'Economia Social i Solidària. Comptarem amb l'experiència de la cooperativa Tres Cadires.

Sessió 2: Missió, visió, i valors: Començarem els projectes i les implicacions i motivacions individuals de cadascú. Treballarem en profunditat els valors, la missió i la visió dels projectes.  Comptarem amb l'experiència de la cooperativa Lleure Quàlia.

Sessió 3: Definició de la idea de negoci amb el Canvas Social: Es tracta d’una sessió pràctica per definir els elements principals del model de negoci de la cooperativa: productes, serveis, proveïdors clau, el públic objectiu, els canals de comunicació i els altres elements necessaris mitjançant l’eina Canva Social. També es treballarà el model de cooperativa que millor s’escaigui a cada projecte.

Sessió 4: Anàlisis de l'entorn i estratègia de màrqueting: En aquesta sessió orientarem als equips de treball perquè puguin cercar o generar la informació d’entorn i de mercat imprescindible per als seus projectes. Principalment, ens centrarem en aspectes de sector, aprofundir en el coneixement del públic objectiu, etc. 

Sessió 5: Comunicació i el relat: En aquesta sessió es treballarà la identitat de cada projecte i la comunicació de la proposta de valor: construcció del storytelling, el pitch comunicatiu i la comunicació transformadora. 

Sessió 6: Pla de viabilitat econòmica: Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als quals els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem... ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria, etc.

Sessió 7: Pla de viabilitat econòmica i eines de finançament col·lectiu: Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als quals els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem... ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria, etc. En aquesta ocasió comptarem amb l'experiència de l'Associació Alba.

Sessió 8: Organització i model de governança: Arribats a aquest punt de desenvolupament del projecte, cal parlar de com s’organitzarà cada empresa tècnicament: repartiment del treball i les responsabilitats, reunions de coordinació, etc. I també definir la freqüència i el funcionament dels diferents espais de governança de la cooperativa: consells rectors i assemblees, principalment. Comptarem amb l'experiència de la cooperativa Al Centro la Vida.