Convoquem els premis Reeixim L'OESST, a les millors iniciatives cooperativistes de Ponent.  


Els premis tenen per objecte el reconeixement i suport a la creació de noves iniciatives cooperativistes a Ponent, per reactivar el teixit socieconòmic del territori.
  
Qui promou els Premis Reeixim L'OESST?
REEXIM L’OESST és un nou programa de suport a la creació de noves cooperatives que consta d’un itinerari formatiu pràctic i de finançament a través dels premis.

Reeixim L'OESST és un projecte promogut per Ponent Coopera, amb la col·laboració de Leader Ponent, els Consells Comarcals de l’Urgell i la Noguera i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Ponent Coopera és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària al territori de Ponent. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents. Ponent Coopera fomenta la intercooperació, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia cooperativa, social i solidària de les comarques de Ponent.

En què consisteixen els premis?
Aquesta convocatòria contempla un fons de 6.000 € per premiar les 2 millors iniciatives cooperativistes de Ponent, cadascuna de les quals percebrà una dotació econòmica de 3.000 € per a la constitució de la cooperativa. 

A més a més, es farà una reconeixement especial a les millors iniciatives cooperativistes de les comarques de l’Urgell i la Noguera, amb una dotació de 4.000 € per cada una d’elles. 

Els projectes premiats rebran un acompanyament personalitzat per continuar desenvolupant el projecte per part dels tècnics de Ponent Coopera. Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar-se amb el seu projecte econòmic de manera autònoma i emancipadora, així com completar el procés de constitució de la cooperativa.

S’acompanyarà al projecte en els tràmits necessaris per la seva constitució, mitjançant reunions prèvies de definició del projecte, el suport en la redacció dels Estatuts Socials i l’Acta de Constitució, i l’orientació a l’hora de realitzar les passes necessàries per completar el procés, com l’escriptura pública i la regularització de la situació fiscal i laboral de la cooperativa o la seva inscripció en el Registre de Cooperatives. Està previst que la dotació cobreixi totes les taxes i despeses que sorgeixin al llarg del procés de constitució (estimades en uns 750 €).


Quines despeses són subvencionables amb el premi?
Es podran finançar accions o inversions que la cooperativa dugui a terme durant la seva arrencada, i que es considerin claus. Concretament:

- Despeses destinades a elaborar estudis de mercat, viabilitat tècnica o econòmica del projecte.
- Remuneracions del personal (sòcies treballadores o personal contractat) que participi en el projecte durant el primers 6 mesos (termini de presentació de la justificació).
- Despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.
- Despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte.
- Despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.
- Taxes de constitució i gestoria. 
- Altres despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis, productes, i obertura a nous clients i mercats.

Per contra, no seran subvencionables les aportacions al capital social de la cooperativa amb caràcter retornable, els pagaments de deutes, interessos o recàrrecs bancaris, ni les sancions administratives.


Qui es pot presentar?
Els requisits per optar als Premis Reeixim L'OESST són els següents:

 
 • Plantejar una iniciativa econòmica/empresarial que es vulgui desenvolupar segons els criteris de l’Economia Social i Solidària.
 • Optar per la forma jurídica de cooperativa, de qualsevol de les classes de cooperatives contemplades per la Llei 12/2015.
 • Estar localitzat (tenir la seu social) en qualsevol de les comarques de Ponent: la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra o el Segrià, excepte aquells projectes localitzats a Lleida ciutat, que en queden exclosos.
 • Tingui la determinació de constituir-se formalment durant l'any 2024. Poden participar-hi també aquells projectes que hagin estat constituïts durant l’any de la convocatòria dels premis Reeixim L’OESST.
 • Poden participar també projectes de transformació o de relleu cooperatiu.
 • Els projectes participants hauran de comptar amb un mínim de dues persones. En el cas de les cooperatives de treball associat, hauran de ser dues persones físiques, majors de 18 anys. Si s’opta per una altra classe de cooperativa, en les cooperatives de serveis caldran un mínim de dues persones, que poden ser físiques o jurídiques, de la mateixa manera que en les cooperatives de segon grau, on al menys caldrà la presència d’una cooperativa entre les impulsores del projecte. Finalment, si s’opta per una cooperativa de persones consumidores i usuàries, caldrà un mínim de 10 persones consumidores, ja siguin físiques o jurídiques. Aquestes persones seran les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa.
 • Els projectes guanyadors de les anteriors edicions dels Premis L’OESST no seran elegibles.

Quins passos he de seguir per inscriure’m?
 • Consulta les bases de participació i comprova que el teu projecte compleix els requisits per accedir a l’ajut. Bases ajut aquí.
 • Omple el formulari amb la informació sobre el teu projecte cooperatiu.
 • Omple el formulari del web i adjunta-hi la documentació que es demana.
 • Si es considera oportú, adjuntar qualsevol altre document o annex que evidenciï el treball de planificació que hagi pogut fer l’equip impulsor fins a la data. (Aquesta informació no és obligatòria però podria ser valorada positivament per part del jurat, en cas de ser adequada).

Quina és la data límit d'inscripcions?
Les persones interessades podran presentar sol·licituds des del dijous 13 de juliol, amb l'obertura i publicació de les bases “Premis REEIXIM L’OESST 2023” i fins el dia 15 de setembre de 2023, a les 23:59h.

Per a més informació o qualsevol dubte relacionat amb el premi i el procés, podeu escriure a la direcció de correu electrònic a info@ponentcoopera.cat.
 
DESCARREGA EL FORMULARI

Descarrega el formulari PDF

✎ FORMULARI 2023


DESCARREGA LES BASES

Descarrega les bases de la convocatòria

✎ BASES 2023

SOL·LICITUD DELS PREMIS REEIXIM L'OESST 2023!
1. DESCARREGAR EL FORMULARI

2. RESPONEU-LO I DESEU ELS CANVIS.

3. PUJAR AL SEGÜENT FORMULARI, JUNTAMENT AMB LES DADES DE CONTACTE.

 
És imprescindible adjuntar al formulari el CV de cada una de les persones impulsores. A més a més, és recomanable adjuntar qualsevol document o annex que evidenciï el treball de planificació que hagi pogut fer l’equip impulsor fins a la data, com poden ser l’aportació de dades econòmic-financeres, estudi de mercat, exercici canvas, pla d’empresa, etc. (Aquesta informació no és obligatòria però es valorarà positivament per part del jurat).