L’edició de Llavors de futur d’enguany comptarà amb dues subdivisions pel que fa al premi.

En primer lloc, la destinada a les cooperatives d’alumnes que s’hagin constituït dins el curs 2020-2021 amb l’acompanyament de Ponent Coopera.

En segon lloc, a altres projectes impulsats per part de joves que tinguin un impacte social al territori

Per poder participar al premi, caldrà:
 
  • Inscriure’s a la convocatòria del premi presentant el projecte. Aquest projecte haurà de complir unes bases que es facilitaran als centres.
  • Venir a la jornada Llavors de Futur i presentar el projecte o projectar un vídeo.

CONCURS PER A COOPERATIVES D'ALUMNES

L’objectiu és apropar les experiències de les diverses cooperatives d’alumnes que s’han creat aquest any amb l’acompanyament de Ponent Coopera així com premiar a la inciativa que millor compleixi les bases d’aquest premi a la cooperació i suport a l’entorn proper.

Les bases del Concurs per a cooperatives d'alumnes les teniu disponibles
aquí


La cooperativa d’alumnes guanyadora rebrà un premi de 150€ destinats a ser excedent de la cooperativa, de manera que un % s’integri al projecte de millora de l’entorn i la resta es destini a una activitat conjunta per als socis i sòcies.

QUINES IDEES ES PODEN PRESENTAR?


Es tindran en compte els següents aspectes:

  • Treball cooperatiu: que l’objecte de la cooperativa impliqui el treball cooperatiu dels socis i sòcies per tal de produir, comercialitzar, preparar el material, desenvolupar esdeveniments...
  • Impacte en el territori: es valorarà el % d’excedent destinat a la millora de l’entorn i a quin projecte o proposta va destinat.
  • Originalitat de l’objecte de la cooperativa: proposta innovadora o que impliqui millores o solucions per a reptes de l’entorn.

REQUISITS

Poden presentar-se al premi les cooperatives d’alumnes (en funcionament) que hagin estat acompanyades pel professorat del centre en el qual realitzen els estudis.

Cal que s’hagin dut a terme com a mínim les accions següents durant el curs i que es puguin acreditar amb l’annex de la documentació corresponent o d’una evidència que ho justifiqui:

 
  • Estatuts de la cooperativa
  • Signatura de l’acta de constitució de la cooperativa.
  • Realització d’alguna acció de difusió de la cooperativa. (ex. tenir obert un compte d’instagram o haver publicat al web del centre o de Ponent Coopera.)
  • Realització de com a mínim una activitat relacionada amb la cooperativa. (ex. haver organitzat una venda de roses per Sant Jordi).
  • Presentar l’acta de com a mínim una assemblea de la cooperativa (que no sigui la constitutòria).

DATA

Es podran presentar candidatures fins al 30 d’abril del 2021 per correu electrònic a l’adreça següent: educació@ponentcoopera.cat.

Caldrà enviar el
formulari de presentació de candidatura degudament omplert i signat pel president/a i el secretari/a de la cooperativa així com les evidències que es considerin per tal de justificar les accions que es requereixen al punt 1.

També s’haurà d’enviar un petit vídeo de màxim 5 minuts on es presenti el projecte. Aquest vídeo s’emetrà a la jornada d’entrega de premis Llavors de Futur.


JURAT

El jurat estarà format per a cinc persones que pertanyin a l’equip tècnic o bé al consell rector de Ponent Coopera i que no hagin tingut contacte previ amb les diverses cooperatives d’alumnes.

MÉS INFORMACIÓ
Tens dubtes? Envia un correu a educacio@ponentcoopera.cat.