L’edició de Llavors de futur d’enguany comptarà amb dues subdivisions pel que fa al premi.

En primer lloc, la destinada a les cooperatives d’alumnes que s’hagin constituït dins el curs 2020-2021 amb l’acompanyament de Ponent Coopera.

En segon lloc, a altres projectes impulsats per part de joves que tinguin un impacte social al territori

Per poder participar al premi, caldrà:
 
  • Inscriure’s a la convocatòria del premi presentant el projecte. Aquest projecte haurà de complir unes bases que es facilitaran als centres.
  • Venir a la jornada Llavors de Futur i presentar el projecte o projectar un vídeo.

CONCURS PER A PROJECTES AMB IMPACTE SOCIAL IMPULSATS PER JOVES

L’objectiu és donar a conèixer projectes impulsats per persones joves que tinguin un impacte social al territori i que treballin des d’una perspectiva d’Economia Social i Solidària. Es premiarà a la inciativa que millor compleixi les bases d’aquest premi a la cooperació i suport a l’entorn proper.

Les bases del Concurs per a projectes amb impacte social les teniu disponibles aquí

El projecte guanyador rebrà com a premi 100€ per a invertir en el iniciativa.

QUINES IDEES ES PODEN PRESENTAR?


Es tindran en compte els següents aspectes:

  • Treball cooperatiu: que el desenvolupament del projecte impliqui el treball cooperatiu entre les participants.
  • Impacte en el territori: es valorarà l’impacte del projecte sobre el territori, a quina millora o innovació social contribueix.
  • Originalitat de l’objecte de la cooperativa: proposta innovadora o que impliqui millores o solucions per a reptes de l’entorn.

REQUISITS

Poden presentar-se projectes impulsats per joves de 16 a 21 anys que es trobin estudiant secundària, cicles formatius o altres ensenyaments regalats en un centre educatiu o bé formin part d’entitats de lleure educatiu (esplais, agrupaments escolta, etc...) que s’hagin iniciat durant el curs 2020-2021 i que tinguin un impacte social demostrable al territori.

Cal que s’hagin dut a terme com a mínim les accions següents durant el curs i que es puguin acreditar amb l’annex de la documentació corresponent o d’una evidència que ho justifiqui:
 
  • Realització d’alguna acció de difusió del projecte. (ex. tenir obert un compte d’instagram o haver publicat al web del centre.)
  • Realització de com a mínim una activitat relacionada amb el projecte. 

DATA

Es podran presentar candidatures fins al 30 d’abril del 2021 per correu electrònic a l’adreça següent: educació@ponentcoopera.cat.

Caldrà enviar el
formulari de presentació de candidatura degudament omplert i signat per algun membre del projecte així com les evidències que es considerin per tal de justificar les accions que es requereixen al punt 1.

També s’haurà d’enviar un petit vídeo de màxim 5 minuts on es presenti el projecte. Aquest vídeo s’emetrà a la jornada d’entrega de premis Llavors de Futur.


JURAT

El jurat estarà format per a cinc persones que pertanyin a l’equip tècnic o bé al consell rector de Ponent Coopera i que no hagin tingut contacte previ amb les diverses cooperatives d’alumnes.

MÉS INFORMACIÓ
Tens dubtes? Envia un correu a educacio@ponentcoopera.cat.